..
רואה חשבון צרפתי-פישר
search3, search, magnifier, lookup, find
052-352-2920

ייעול עסקי

ייעול ההוצאות ועלויות העסק ע"י מתן פתרונות רלוונטיים ונכונים. בחינת סעיפי ההוצאות השונים, תוך שימת דגש על נחיצות ההוצאה מבחינת התכנות וכן האם היא סבירה ביחס להכנסות החברה.