..
רואה חשבון צרפתי-פישר
search3, search, magnifier, lookup, find
052-352-2920

ייעוץ למבנה האשראי של העסק

התאמת מבנה המימון וצורתו לדרישות העסק. מימון החברה יכול להיות מהון עצמי של בעלי המניות או הון זר (בנקים, חברות ביטוח, גורמים אחרים), לכל סוג של מימון יש יתרונות וחסרונות הנובעים מפרמטרים שונים אשר משתנים מחברה לחברה, ומותאמים באופן אישי.