..
רואה חשבון צרפתי-פישר
search3, search, magnifier, lookup, find
052-352-2920

ייעוץ פיננסי

בנית תקציב הנו משמעותי ביותר לכל עסק. התקציב משקף את צפי ההכנסות, ההוצאות והרווח שנגזר מהם לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש שנים ואף חמש שנים או יותר. בקרה על התקציב, הנו חשובה עוד יותר, ועל ידי כך ניתן לזהות עמידה/אי עמידה ביעדים בזמן אמת תוך כדי תיקון ושפור בזמן אמת.