..
רואה חשבון צרפתי-פישר
search3, search, magnifier, lookup, find
052-352-2920

מיסוי דירה שלישית

החל משנת 2017, נכנס לתוקף החוק שמחייב מיסוי על בעלי שלוש דירות ומעלה. 
מבולבלים? גם אנחנו...
אז במאמר זה אנסה לעשות קצת סדר ובהירות.
 
על מי חל המס?
 • המס יחול על יחיד או על תא משפחתי (זוג וילדים עד גיל 18) שבבעלותו שלוש דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות על הדירות יחד 249%.
לדוגמא – לזוג ישנה דירת מגורים וכן דירה נוספת אותה הם משכירים, בנוסף האישה קבלה בירושה דירה יחד עם אחותה.
סך ההחזקות של התא המשפחתי הנו 250% ולכן נכנסים לתחולת החוק.
 • המס מוטל על כל הדירות שבבעלות ביחיד/תא משפחתי למעט שתי דירות לפי בחירה שלו
 
מהו שיעור המס ומהי התקרה?
 • גובה המס הנו 1% משווי הדירה, המחושב לפי נוסחה, את החישוב ניתן לבצע במחשבון המיועד לכך ברשות המיסים, בהתאם לשיעור האחזקה בדירה.
 • תקרת המס לא תעלה על 18,000 ₪ לדירה לשנה.
 
האם יש פטורים מהמס ו/או חיוב במס חלקי?
 • באתר רשות המיסים קיים מחשבון אשר בו ניתן לבדוק את הזכאות לפטור או למיסוי חלקי.
 • במקרים בהם שווי 3 הדירות ביחד יהיה נמוך מ- 1,150,000 ₪ יינתן פטור מהמס.
 • במקרים בהם שווי 3 הדירות בין 1,150,000 ל- 1,399,000 ינתן פטור חלקי.
בכל מקרה כדאי להתייעץ בנושא עם איש מקצוע על מנת לוודא את מידת הזכאות.
 
איך מדווחים על הדירות שברשותי?.
 • בשנת 2017 יש להגיש הצהרה לגבי כלל הדירות כולל שטח, שעור החזקה כתובת.
 • יש לציין את שווי הדירות בהתאם למחשבון רשות המסים וכן לציין על אילו דירות לא יחוייב המס.
 • יש לציין גם את סכום המס לחיוב.
 • הצהרה זו יש להגיש עד ליום 31 במרס, 2017.
 • קישור לטופס הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017
 
מתי משלמים את המס?
 • תשלום המס מתבצע בשתי פעימות ובסכומים שווים – 30 ביוני,2017 ו-31 בדצמבר,2017.
לשאלות והסברים נוספים נשמח לעמוד לרשתכם!