..
רואה חשבון צרפתי-פישר
search3, search, magnifier, lookup, find
052-352-2920

ניהול כספים

ניהול הכספים בעסק הינו מונח בעל משמעות רחבה אשר כוללת 
בתוכה הן את התחום החוץ ארגוני והן את תחום הפנים ארגוני, ומשלב בתוכן פרמטרים אשר לעיתים בעלי היבט כספי ולעיתים ללא בעלי היבט כספי.