..
רואה חשבון צרפתי-פישר
search3, search, magnifier, lookup, find
052-352-2920

ניתוח תזרים מזומנים

מעקב ובקרה מובנים על תזרים המזומנים בעסק. תזרים המזומנים בעסק שקול לחמצן בגוף האדם, ללא ניהול ופיקוח מושכל של תזרים המזומנים של העסק, לא יוכל העסק לשרוד. תכנון נכון של תזרים המזומנים נותן כלים לבעל החברה מתי יכנסו התקבולים מהלקוחות  או יפרעו השיקים הדחויים, וכך ניתן לתכנן את מועד התשלומים ואת היקף האשראי הנחוץ לעסק.