..
רואה חשבון צרפתי-פישר
search3, search, magnifier, lookup, find
052-352-2920

ניתוח דוחות כספיים

דרך הדוחות נלמד על איכות פעילות העסק ותוצאותיו. בדיקת היחסים הפיננסים השונים נותנת ראיה נוספת לביצועי החברה. דרך ניתוח הדוחות הכספיים ניתן למצוא את חוזקות וחולשות החברה, וכך ניתן גם לדעת היכן הכי נכון להשקיע והיכן צריך לשפר.